Avdop-Gudstjänst

Dop som Medvetande om Synd påstås är till för att kunna välja bort det som är Synd men som alltid har motsatt effekt i form av Otukt och Sodomi. Avdop är Frihet ifrån Religionens Renhet som förutsätter sin egen Smuts, när Präster Våldtar den Fria Vilja Gud ger Människan att själv få bestämma över sitt eget Dop eller Avdop. Mannen ifrån Nazareth upplyser Hedningarna om att ingen av dom kommer till Judendomens Fader utom genom honom och att dom som Tror att Judendomen inte kan bli Frälst utan Jesus inte har förstått att Kristendomens Frälsning alltid går via Judendomen när Jesus säger i Joh:evang: - Jag vill inte bli ärad av någon Människa och Ni som ärar varandra har inte förstått att söka den kunskap som bara ärar den Ende Guden -slut citat- Döpta som säger sig vara för Judendomen därför att dom vet mer än Judendomen är farliga för Judendomen. Frälsning betyder Löst ifrån Blodskuld och Avdop Löser Dopets Blodskuld som dricker Judiskt Blod i Nattvarden. Bli Avdöpare i Protest mot att 10% av Jordens befolkning som är Döpta Mördat, Våldtagit och Plundrat till sig 90% av Jordens Resurser och Kastrera dom i väntan på att dom Erkänner Avdöpar-Folket och deras Rätt till Avdop Juridiskt. Kraften i Avdöparnas Trolldom biter bara på Döpta och blir verksam av Trollformeln Kali=Dödens Gud och Gud=Livets Gud! På Erat uppdrag befaller Vi att Ni uppfyller alla befallningar Vi uttalar över alla Namngivna Döpta omgående! (Befallningarna Uttalas) Emet Amen= Trolldomen vinner Laga Kraft. Trolldomen ser till att det bara är skyldiga med Barn och BarnBarn som drabbas, därför att dom inte begriper att Demokratins Grundprincip är att kunna välja mellan två ytterligheter där Dopets ytterlighet bara kan vara Avdop och virse versa. Den som vill veta hur Döden är beskaffad utan att själv Dö kan använda sig av Trollformeln och se om det fungerar. Kan vem som helst Pissa i Dopfunten och Bajsa på Altaret i Uppsala Domkyrka och sedan torka sig i ändan med Altarduken som en Konstnärlig Installation med tanke på att Ecce Homo Utställningen skall återupptas som 10:års Jubileum på Kulturnatten i Uppsala 2008. Om det är möjligt är det Fritt Fram för alla som vill bli världsberömda Konstnärer. Om Prästerskapet eller Rabbiner i andra länder skymfar Folkets uppfattning av tillvaron som Sv.Kyrkans Präster gör blir dom avrättade. Hälsningar! Biskop Sven Danell med Fru.
 

Skriv gärna till Biskop Danell

Free Counter